Gayatri Swad Fresh Rasmalai (2p)

€4,25
Size: 125 g