Haldiram's Veg Shami Kebab (Frozen)

€4,49
Size: 300 g